طوطی باهوشی که برای رسیدن به غذا ابزار می‌سازد | فیلم

طوطی باهوشی که برای رسیدن به غذا ابزار می‌سازد

طوطیسانان از هوش و ذکاوت خاصی برخوردار هستند.این هوش و ذکاوت از گونه ای به گونه دیگر متفاوت است.معیار کارشناسان برای تعیین اندازه هوش و ذکاوت طوطی ها قدرت فراگیری و تقلید صدا می باشد.

تقریبا تمامی طوطی ها قادر به تقلید صدا هستند ولی در برخی از آنها این توانایی بیشتر می باشد و در برخی دیگر این توانایی کمتر است.

طوطی ها علاوه بر صدای انسان هر نوع صدای دیگر نظیر صدای تلفن,زنگ در,آژیر خطر,گریه کودک و…را تقلید می نمایند.ضمنا علاوه بر تقلید صدا این پرندگان می توانند چگونگی باز کردن در قفس خود را نیز آموخته و در صورت یافتن فرصت مناسب و در صورت سهولت باز کردن در قفس ,اینکار را انجام دهند.به همین منظور باید از قفس هایی با درهای چفت دار استفاده کرد تا پرنده نتواند به راحتی در قفس را باز نماید.

شاه طوطی در مقایسه با سایر انواع طوطی از هوش و ذکاوت مناسبی برخوردار بوده و در این خصوص بعد از کاسکو و طوطی کاکادو قرار می گیرد.آموزش شاه طوطی در سنین پایین بسیار مناسب است و در این سنین می توان به جوجه ها بسیاری از کارها و شیرین کاریها نظیر بالا رفتن و پایین آمدن از نردبان,نقش پرنده مرده را بازی کردن یا با حوله پای خود را تمییز کردن و یا بوس دادن و سایر کارهای متفرقه را یاد داد .

(۵۷۵)