حیوان خانگی فقط شیر | فیلم

حیوان خانگی فقط شیر

در این فیلم می بینید که این شخص یه شیر رو به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنه و باهاش مانند یه بچه گربه بازی می کنه و جوری بغلش کرده مثه اینکه اصلا قرار نیست هیچوقت این بچه شیر بزرگ بشه و خیلی خطرناک. چه می دونیم شایدم هیچگاه خطرناک نشه و دست آموز بار بیاد و اصلا ذات وحشی خودشو فراموش کنه!

(۲۹۱)