مامولک شاخدار با تظاهر به مرگ مار را گول می‌زند | فیلم

مامولک شاخدار با تظاهر به مرگ مار را گول می‌زند

مارمولک شاخدار وقتی می‌بیند بزرگ کردن حجم بدنش مار مهاجم را نمی‌ترساند مجبور می‌شود خودش را به مردن بزند.مارها مردار نمی‌خورند مگر اینکه خودشان آن را کشته باشند.جالب اینجاست که مارها زنده بودن شکار را از روی دمای بدن آن تشخیص می‌دهند و این مارمولک حتی قادر است این مورد را نیز جعل کند.

(۴۲۵)