شکار توله پلنگ توسط مار و انتقام پلنگ مادر | فیلم

شکار توله پلنگ توسط مار و انتقام پلنگ مادر

مار از حواس پرتی پلنگ مادر و بازیگوشی توله‌اش سوء استفاده کرده و توله او را شکار می‌کند.پلنگ مادر برای نجات توله‌اش او را دنبال می‌کند که چیزی جز جسد مرده توله گیرش نمی‌آید.اما از توله‌اش نمی‌گذرد و برای انتقام تلاش می‌کند مار را شکار کند.

 

(۳۵۳۸)