ملاقات دختری با ۴ گرگ در طبیعت پس از ۴ سال | فیلم

ملاقات دختری با ۴ گرگ در طبیعت پس از ۴ سال

و به یاد داشته باشید گرگ خوب است. این دختر با چهار توله گرگ رشد کرده است. پس از ۴ سال، آنها دوباره در طبیعت ملاقات کرد.

(۱۱۶۵)