تاثیر سم خطرناکترین مار جهان وقتی وارد خون انسان شود | فیلم

تاثیر سم خطرناکترین مار جهان وقتی وارد خون انسان شود

تایپان اینلند یا اگزیورانوس! یک نیش کوچک این مار با ابهت می تواند ۲۵۰ هزار موش را از پای در آورد!تایپان در استرالیا یافت می شود و تا آنجایی که می دانیم مهلک ترین مار جهان است. زهر آن به مراتب قوی تر و کشنده تر از مخوف ترین کبراها و افعی هاست! تایپان یک مار منزوی است و از زندگی گروهی متنفر است، و هنگام شکار بسیار فعال می شود. خوشبختانه محل زندگی این گونه روی تخته سنگها و در صحراها و گودال های زمین است و تا شما به دنبال این مار نروید، او به به دنبال شما نخواهد گشت. زهر این مار می تواند انسان را عرض ۴۵ دقیقه از پای درآورد.پس سعی کنید از این مار دور باشید. طول این مار تا ۲ و نیم متر رشد می کند و قادر به این است که با توجه به تغییر فصل، رنگ خود را نیز تغییر دهد. او این کار را با جذب گرما انجام می دهد. غذای تایپان را عمدتا جوندگان تشکیل می دهند.

(۸۴۴۴)