برق گرفتگی حیوانات و شامپانزه دیوانه | فیلم

برق گرفتگی حیوانات و شامپانزه دیوانه

در این فیلم یک شامپانزه بیچاره بالای تیر برق می رود بدون اینکه از سرنوشت تلخی که در انتظارش است، اطلاع داشته باشد. همچنین عکس العمل یک خرس گریزلی را در برخورد با یک محافظ الکتریکی می بینید.با دیدن این تصاویر لحظاتی آمیخته با ترس و تعجب را تجربه می کنید. قطعا شما هم دلتان به حال این حیواناتی که انتظار برخورد با شوک الکتریکی ندارند، خواهد سوخت.

(۵۴۳)