غافلگیری نگهبان باغ وحش توسط شیر در برابر چشم گردشگران | فیلم

غافلگیری نگهبان باغ وحش توسط شیر در برابر چشم گردشگران

ترس نگهبان باغ وحشی که از سوی شیر درنده سورپرایز شد، گردشگران را به خنده واداشت. نگهبان باغ وحشی که برای گروهی از گردشگران در حال اجرای برنامه بود به طور خنده داری از سوی شاگردش غافلگیر شد. وی قبل از این اتفاق طنز آمیز داشت برای این گروه توضیح می داد شیر ترسی ندارد که با خروج این حیوان از قفس چنان از جای خود پرید که تماشاگران را به خنده انداخت.

(۵۳۹)