حفاظت از حیوانات بی پناه | فیلم

حفاظت از حیوانات بی پناه

نادر رضا نوری، مهندس عمران و تحصیل کرده آمریکاست. او در روستای باراجین قزوین خانه ای را برای حیوانات ساخته و از حیوانات زخمی و آسیب دیده محافظت می کند.

(۱۳۸)


138
بازدیدها