زنبق دریایی موجودی نیمه پرنده و نیمه ماهی | فیلم

زنبق دریایی موجودی نیمه پرنده و نیمه ماهی

فردی در حین غواصی در سواحل بالی در تایلند و در حین فیلمبرداری از زیر دریا موفق به تصویر برداری از ستاره دریایی عجیبی شد که در حال شنا کردن بود.

این موجود که در کنار صخره های مرجانی دیده شده و پیشتر در متون قدیمی هم از آن نام برده شده زنبق دریایی نام دارد و نیمه پرنده و نیمه ماهی از خانواده ستاره و جوجه تیغی دریایی است.

(۱۷۸)