کروکودیلی که دست همنوع خود را کند و خورد | فیلم

کروکودیلی که دست همنوع خود را کند و خورد

کروکودیل گرسنه به اشتباه دست همنوع خود را کند و خورد. این اتفاق زمانی رخ داد که در باغ وحش استرالیا یکی از مراقبان کروکودیل ها، ماهی بزرگی برای آنها پرت کرد ولی یکی از کروکودیل ها به اشتباه دست کروکودیل دیگری را به جای ماهی اشتباه گرفت  و آن را گاز گرفت و یک دور هم دور خود چرخیده و دست کروکودیل دیگر را کند و خورد. دقت کنید عکس العمل کروکودیلی که دستش خورده شد بسیار خونسردانه و در نوع خود عجیب به نظر می رسد و نگاهی تعجب آمیز به کروکودیل وحشی خورنده انداخته و از صحنه دور می شود.

(۱۸۸)

دسته بندی : حیوانات

188
بازدیدها