روبرویی گربه با همستر برای اولین بار | فیلم

روبرویی گربه با همستر برای اولین بار

صاحب این گربه برای اینکه گربه اش همبازی داشته باشد یک همستر را به خانه می آورد. این اولین باری است که  گربه اش  با یک همستر روبرو می شود. گربه نمی داند که با این حیوان کوچک و لطیف چه کار کند. ظاهرا این دو حیوان نمی توانند دوستان خوبی برای یکدیگر باشند.

(۱۶۰۶)