رها سازی شاهین توسط یک شهروند دوستدار طبیعت | فیلم

رها سازی شاهین توسط یک شهروند دوستدار طبیعت

در این ویدئو یک شهروند دوستدار طبیعت را می‌بینید که پس از نگهداری و بهبود یک قطعه شاهین، او را آزاد می‌کند و به طبیعت باز می‌گرداند.

(۴۸۹)