شکار روباه توسط عقاب شکاری تعلیم دیده | فیلم

شکار روباه توسط عقاب شکاری تعلیم دیده

در این ویدیوی تماشایی یک عقاب شکاری تعلیم دیده را می‌بینید که با فرمان صاحبش یک روباه را تعقیب و شکار می‌کند.پرندگان شکاری پرندگانی هستند که غذای خود را از راه شکار کردن به هنگام پرواز به دست می‌آورند. آن‌ها از حس بینایی خود برای پیدا کردن مهره‌داران کوچک و دیگر پرندگان در هوا بهره می‌گیرند. اگرچه بسیاری از پرندگان از جانوران ریزتر از خود تغذیه می‌کنند، تنها بعضی تیره‌های آنان با نام «شکاری» خوانده می‌شوند. این پرندگان دارای چنگال و منقار قوی هستند تا بتوانند گوشت را از هم بدرند. از آنجا که آن‌ها در بالای هرم غذایی قرار می‌گیرند، نگرانی‌های گوناگونی در زمینه حفاظت از بقایشان وجود دارند.

(۲۸۵۷)