شکار گوساله کل یالدار توسط پلنگ و تلاش مادر برای نجاتش | فیلم

شکار گوساله کل یالدار توسط پلنگ و تلاش مادر برای نجاتش

در این ویدئو یک پلنگ جوان را می‌بینید که تمرین شکار می‌کند و در حال شکار یک گوساله کل یالدار است که مادر گوساله سر می‌رسد و او را فراری می‌دهد اما دیگر کار از کار گذشته است.

(۵۰۲)