سریعترین موجود خشکی؛ شکار غزال آنتلوپ توسط چیتا | فیلم

سریعترین موجود خشکی؛ شکار غزال آنتلوپ توسط چیتا

آنتلوپ‌ها در دشت‌های وسیع و هموار آفریقا و آسیا زندگی می‌کنند. آنها می‌توانند به سرعت بدوند. آنتلوپ‌ها دارای انواع مختلفی هستند و اندازه‌های آنها نیز مختلف است. کوچک‌ترین آنتلوپ، رویال نام دارد که قدش تا شانه فقط ۲۵سانتی‌متر است و نوع آفریقایی قدی به بلندی ۱۷۵ سانتی‌متر دارد. آنتلوپ‌های نر و بعضی از ماده‌ها شاخ‌های منحنی شکل دارند.

گاو وحشی آفریقایی یا «ویلدبیست» نوعی آنتلوپ است. این جانوران برای یافتن مراتع سرسبز، در گله‌های بزرگ مهاجرت می‌کنند، و گاهی تعداد آنها در یک گله به ۵۰۰ هزار رأس می‌رسد. گاو وحشی آفریقایی از فراوان‌ترین جانوران علفخوار، در شرق آفریقاست.

اُراکس‌ها نیز از انواع آنتلوپ‌ها به شمار می‌آیند. شاخ‌های آنها بلند و تیز است و دارای چهره‌ای سفید و سیاه هستند. اُراکس‌ها در صحراهای غربی و آفریقایی زندگی می‌کنند. امروزه به علت شکار بی‌رویه، از دو گونه عربی و آفریقایی این جانور تعداد کمی باقی مانده است.

غزال‌های آفریقایی از آنتلوپ‌های کوچک و زیبایی هستند که در مراتع جنوب آفریقا زندگی می‌کنند و دارای نوار سیاهرنگی در روی بدن هستند و قد آنها به ۸۰ سانتی‌متر می‌رسد. همان‌طور که در شکل می‌بینید، غزال آفریقایی به صورت خاصی در هوا می‌پرد و می‌دود.

آداکس نوعی آنتلوپ کمیاب است که در صحرای شمال آفریقا زندگی می‌کند، شاخ‌های دراز و پیچیده دارد و سم‌های پهنی که برای راه رفتن بر روی ماسه‌های نرم، مناسب‌اند.

(۲۷۱)