ثبت تصاویری از پلنگ ایرانی و تنوع زیستی در پارک ملی بمو

یکی از دوربین های تله ای نصب شده در یک نقطه از ارتفاعات پارک ملی بمو شیراز تصاویر زیبایی را از پلنگ، کل وحشی، بز وحشی و دو بزغاله اش، سمور سنگی و کبک به ثبت رسانده است.

 علی آرندی رییس اداره  پارک ملی بمو  در این باره گفت: ثبت این تصاویر تنها توسط یک دوربین و در یک نقطه طی ۲۰ روز اخیر نشان دهنده تنوع زیستی بالا و برقراری امنیت مناسب در  پارک ملی بمو است که نتیجه تلاش های شبانه روزی محیط بانان و سربازان محیط زیست این منطقه است. تصاویر مذکور توسط موسسه حیات وحش پارس با همکاری اداره محیط زیست پارک ملی بمو تنها طی ۲۰ روز دوربین گذاری در اردیبهشت و خردادماه سال جاری تهیه شده است.

2097439

منبع: مهر

(۱۰۹)