مارهایی که پرواز می کنند | فیلم

مارهایی که پرواز می کنند

این مارهای آکروبات باز درختی که از خانواده “کریسوفیلی” به شمار می روند در زیستگاه های خود در جنوب و جنوب شرق آسیا از نوعی پرواز مشهور به “گلایدینگ” یا شناور شدن در هوا برای حرکت از یک درخت به درختی دیگر استفاده می کنند.

(۱۱۴۱)