غذا خوردن سفره ماهی های غول پیکر از دست انسان | فیلم

غذا خوردن سفره ماهی های غول پیکر از دست انسان

سفره ماهی ها یا دال ماهی ها از تکامل کوسه ها بوجود امدند و از نظر ژنتیکی وابسته به کوسه ها هستند و به صورت گروهی زندگی میکنند. خیلی کم پیش میاد که سفره ماهی بخواد از نیشی که در دمش هست استفاده کند معمولا حرکاتش تهاجمی نیست .حتی هنگام خطر هم سعی میکند محل را ترک کند تا اینکه حمله کند ! کلا موجودات بی آزاری هستند. در انتهای دم سفره ماهی ها یک تیغ خاردار ۳۵ سانتی وجود دارد که غده ی زهر هم دقیقا پشتش هست.

(۴۲۷)