حیواناتی غول آسا و ترسناک که نسلشان منقرض شده است | فیلم

حیواناتی غول آسا و ترسناک که نسلشان منقرض شده است

در طول تاریخ حیوانات عظیم و ترسناکی وجود داشتند که در زمین خرابی ایجاد می کردند و نسل آنها اکنون منقرض شده است. در این فیلم از حیوانات معروفی مانند اسپیناسوروس و تیرکس و دیگر دایناسورها نام برده نمی شود. بلکه میمون های غول آسا، سنجاقک ها و تمساح ها و مارهای بزرگ و پرندگان عظیمی که طول آنها به اندازه یک زرافه بود، معرفی می شوند.

(۳۲۸۳)