شکار شدن یک بوفالو توسط یک گله شیر گرسنه + فیلم

شکار شدن یک بوفالو توسط یک گله شیر گرسنه

گاومیش آفریقایی یا بوفالوی آفریقایی گاوسانی بزرگ‌جثه ساکن آفریقا است. این گونه ارتباط نزدیکی با گاومیش آبی وحشی ندارد و پیشینه‌اش در ابهام است. به دلیل طبیعیت غیرقابل پیشبینی این جانور امکان اهلی کردن آن همچون گاومیش آبی آسیایی اهلی وجود نداشته است.شکارچیان بسیار قدیمی آفریقا مدعی بودند که خطرناکترین پستاندار آفریقا شیر یا کرگدن نبود بلکه گاومیش بود.در مورد کمین کردن و کشتن انسان به وسیله گاومیش٬حمله کردن بدون تحریک و تاخت و تاز در سکونت گاه های انسانها داستانهایی گفته میشد درحالی که بیشتر آن ها بزرگنمایی بودند.

اما به طور قطع گاومیش آفریقایی بزرگ و قدرتمند است.قد آن تا شانه ۱۵۰ سانتی متر است و ۹۰۰ کیلوگرم وزن دارد.میتواند باسرعت ۵۵ کیلومتر در ساعت بدود و در صورت زخمی شدن یا گیر افتادن یا محافظت از بچه اش بسیار خطرناک می شود.شاخ های خمیده ی گاومیش در قاعده به هم میرسند تا سپر ضخیم شاخ را در بالای سر تشکیل دهند.

در ابتدا در بیشتر افریقا و در جنوب بیابان بزرگ افریقا یافت میشد اما در پی شکار آن به طور وسیع و تبدیل زیستگاه های آن به زمین کشاورزی امروزه تنها به شکل جمعیت های کوچک پراکنده یافت میشود و از بسیاری از زیستگاه های اولیه اش رانده شده است.در جاهایی که فراوان هستند به صورت گله های ۵۰ تا ۱۰۰ تایی جمع میشوند و قلمرویی به وسعت چند صد کیلومتر مربع را اشغال میکنند

(۱۲۹۷)