پرواز اژدها؛ پرواز مارمولک پرنده برای فرار از دست مار | فیلم

پرواز اژدها؛ پرواز مارمولک پرنده برای فرار از دست مار

در دنیای حیوانات؛ صحنه های عجیبی وجود دارد که بعضی وقتها تا زمانی که با چشمان خود نبینیم؛ باور کردنش بسیار سخت خواهد بود. در این فیلم ببینید که مارمولک برای فرار از دست مار چگونه به پرواز در می آید.

(۲۹۲)


292
بازدیدها