گیاه حشره خوار + فیلم

گیاه حشره خوار

ونوس حشره خوار یک گیاه گوشتخوار است. که با جلب، شکار و هضم جانوران کوچک (اغلب حشرات و عنکبوتیان) تغذیه می کند. این گیاه بیشتر در آمریکا و در دشت ساحلی جنوب شرق کارولینای شمالی و شمال شرق کارولینای جنوبی یافت می شود.
این گیاه اولین بار توسط A . Dalilis فرماندار کارولینای شمالی کشف شد و در نامه ای که در ۲۴ ژانویه ۱۷۶۰ بهP.Gallnsan نوشته، نام Flytrapsensitive به آن داده است که این نام تا سال ۱۸۴۳ منتشر نشد . مقداری از این گیاه به انگلستان فرستاده شد و به باغ Vew منتقل گردید.
برگهای این گیاه بدون ساقه بوده و مستقیمأ از روی زمین خارج می شود. و شامل یک پهنک کشیده باله دار که در انتها پهن شده و تشکیل دو پهنک جداگانه به طول در حدود ۲ سانتیمتر می دهد. این پهنک های کوچک می توانند در طول رگبرگ اصلی تا شوند.

(۳۲۳)


323
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>