سگ ها لحن کلام انسان ها را می فهمند + فیلم

سگ ها لحن کلام انسان ها را می فهمند

محققان طی انجام یک پژوهش جدید دریافتند که سگ‌ ها حرفهای ما و نحوه بیان آنها را می‌فهمند. نتایج این پژوهش جدید نشان داده است که سگ ‌ها از نیمکره چپ مغز خود برای پردازش کلمات و نیمکره راست مغز خود برای تشخیص زیر و بمی صدا استفاده می‌کنند. به گفته محققان این دقیقا همان شیوه ‌ای است که انسان‌ ها از آن برای پردازش زبان بهره می‌گیرند. این بدان معنی است که آنها از لحن صدای صاحبانشان، معنای حرف آنها را متوجه می‌ شوند.

برای مثال زمانی که این حیوانات از سمت صاحبانشان تشویق می‌شوند، از طرز بیان و لحن صدای آن‌ها می‌ توانند کلمات تحسین آمیز را متوجه شوند. این مطالعه اولین پژوهشی است که به چگونگی پردازش زبان توسط سگ‌ ها پرداخته است. محققان این پژوهش، ۱۳ سگ را آموزش دادند تا بی‌ حرکت بر روی دستگاه ام‌.آر.آی بمانند تا بتوانند در زمانیکه به صداهای ضبط شده مربیان خود گوش می‌دهند، بر عملکرد مغز آنها نظارت داشته باشند. آنها عبارت‌های مختلفی که جنبه تشویق و تحسین داشت یا ناراحت کننده و لحن تند داشت را بیان کرده بودند. محققان به بررسی قسمت‌هایی از مغز پرداختند که مسئول تمایز بین کلمات بی‌معنی (خنثی) و معنادار و یا  لغات تحسین آمیز و مثبت و سرزنش کننده و منفی است. تصاویر مغز این سگها نشان داد که آنها برای پردازش کلمات معنادار، تمایل به استفاده از نیمکره چپ مغز خود دارند.

استفاده از کلمات اختراع بشر است اما پس از انجام این پژوهش مشخص شد که استفاده از اتصالات عصبی مغز برای پردازش آنها، تنها منحصر به انسان نیست.

(۳۱۹)