عشق بین مادر و فرزند در همه موجودات وجود دارد + فیلم

عشق بین مادر و فرزند در همه موجودات وجود دارد

 

عشق پدر و مادر به فرزندان هیچ حد و مرزی نمی شناسد و این موضوع در دنیای حیوانات هم دیده می شود که عشق و محبت مادر به فرزند تنها مختص انسان ها نیست و خداوند این موهبت و عشق عظیم را در وجود حیوانات نیز قرار داده است.

(۱۲۹)


129
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>