سرقت دمپایی توسط پلنگ ایرانی از دفتر محیط بانی منطقه | فیلم

تصاویری از  حضور سه پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده صیدوا سمنان واقدام یکی از پلنگ ها در دفتر محیط بانی منطقه!

(۵۵)


55
بازدیدها