رقابت دو نسل از انسان نخستین برای بقا | فیلم

اجداد انسان امروزی که «Homo Sapiens» نامیده می شوند در قاره ی آفریقا زندگی می کردند. نظریه ی موسوم به «خارج از آفریقا» (Out of Africa) بر این باور است که اجداد ما به تدریج از آفریقا خارج شده و با سکونت در اروپا و آسیا جایگزین نسل های اولیه ی انسان با عنوان «Homo Erectus» شدند. این مهاجرت در حدود ۸۰٫۰۰۰ سال پیش انجام گرفت و نکته ی جالب این که انسان های اولیه ی نسل «Homo Erectus» که به معنای انسان هایی است که با قامت راست راه می رفتند نیز در حدود یک میلیون سال قبل همین مسیر را طی کرده بودند.

علی رغم این که بقایای انسان های اولیه زیادی کشف شده است اما مطالعات نشان داده اند که این گونه های انسانی از لحاظ ترکیبات ژنتیکی تفاوت های فاحش و چندانی با هم نداشته اند. تنها دلیل منطقی این است که ما و اجدادمان از یک مکان مشخص یعنی شرق آفریقا نشأت گرفته ایم، جایی که اجداد ما و اجداد انسان های اولیه برای میلیون ها سال زندگی می کرده اند.

برای مشخص کردن تنوع ژنتیکی، دانشمندان باید اندازه ی جمعیت موثر یک گروه خاص را بدانند. این مقدار به آن ها کمک می کند که بفهمند برای تشکیل تنوع ژنتیکی در کل جمعیت چه تعداد اورگانیسم لازم است. در مورد نسل کنونی ما انسان ها بیش از ۱۵٫۰۰۰ فرد لازم است تا جامعه ی انسانی ۷ میلیاردی کنونی را بازسازی کند.

(۴۳۲)


432
بازدیدها