پاکسازی مزرعه از موش به کمک سگ‌های شکاری | فیلم

کشاورزان در مزرعه ای در انگلستان برای مبارزه با موش ها در مزرعه خود از سگ هایشان کمک گرفته‌اند.آنها به کمک چنگکهایی که در اختیار دارند موش‌ها را از زیر خاک در می‌آورند و بلافاصله سگها آنها را شکار می‌کنند. به نظر می‌رسد سگ‌ها از این کار بسیار لذت می برند و کشاورز نیز از شر این حیوانات موذی خلاص می‌شود.

(۴۱۴)


414
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>