لشگر ۱۵۰۰۰تایی موش‌ها؛ حاصل یک سال زادوولد یک جفت | فیلم

یک گونه از موشها از سایر گونه معروفتر و پرشمارتر است.موش “قهوه ای” که با عنوان ” موش نروژی ” نیز شناخته می شود پرشمارترین گونه موش در جهان است و در نقاط مختلف دنیا در آمریکای شمالی ، اروپا ، خاورمیانه و استرالیا نیز یافت شود. دانشمندان هنوز نتوانستند تعداد مشخصی برای این گونه از موشها اعلام کنند. برای نمونه در شهر نیویورک اعداد مختلفی ار چند صد هزار تا چندصد میلیون! وجود دارد.

شاید برای بسیاری از ما انسانها شکار کردن و از بین بردن موشها کاری ساخت باشد ، اما موجوداتی همچون جغد ، شاهین ، مار و گربه به راحتی از پس شکار انواع موشها برمی آیند. در بسیاری از نقاط دنیا مردم برای مبارزه با موشها گربه هایی را به خانه و یا محل کار خود آورده و با استفاده از آنها موش ها را شکار می کنند.

موش چنانچه شرایط مناسب باشد، در تمام طول سال قادر به جفت‌گیری و تولید مثل است. ماده‌ها چهار تا شش بار و در برخی شرایط تا ۱۴ بار در سال می‌زایند. مدت آبستنی بین ۱۹ تا ۲۳ روز و تعداد بچه‌ها در هر زایمان بین ۳ تا ۱۲ عدداست. نوزادان کور و بی‌مو هستد و یک گرم وزن دارند در ۱۰ روزگی موها کامل می‌شود، در ۱۴ روزگی چشم‌ها باز می‌شوند، سه هفته شیر می‌خورند، حدود ۴۵ روزگی بالغ می‌شوند و تا یک ماهگی وابسته به مادرند. حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بچه‌ها قبل از رسیدن به سن بلوغ تلف می‌شوند. متوسط طول عمر حدود دو سال است ولی گاهی اوقات تا شش سال نیز عمر می‌کنند.

(۱۱۶۱)