حمله خرس قطبی به فیلمبردار حیات‌وحش | فیلم

روباه قطبی یکی از منابع غذایی مناسب برای خرس های قطبی است. اما در کانادا این دو حیوان به طرز شگفت انگیزی رابطه دوستی محکمی دارند.به طوریکه آنها با یکدیگر بازی می کنند و خرس قطبی غذای خود را با این حیوانات تقسیم می کند.علیرغم تکنیک های پیچیده شکار و محتاط بودن، تنها ۲ درصد از شکار آنها منجر به موفقیت می شود.خوشبختانه تلاش های محیط زیست در حفاظت از این گونه حیوانات و ممانعت از شکار آنها باعث جلوگیری از انقراض آنها شده است.حتی روز ۲۷ فوریه به عنوان روز خرس قطبی نامگذاری شده است.

اگر یک خرس قطبی به مدت ۷ الی ۱۰ روز نتواند غذایی به دست آورد، سیستم متابولیسم بدن حیوان متوقف می شود و بعد از آن از ذخایر چربی موجود در بدن استفاده می کند تا بتواند شکاری داشته باشد.خرس های قطبی سیستم تنظیم دمای عجیبی دارند.آنها معمولا بدن بسیار گرمی دارند، بطوریکه دمای بدن آنها هرگز کمتر از ۳۱ درجه سانتیگراد نیست. و گهگاه روش هایی را برای کم کردن دمای بدن خود در پیش می گیرند.

 

(۸۸۸)