زندگی خرس‌های پاندای وحشی در جنگل‌های چین | فیلم

در حیات وحش پانداها جزو جانورانی هستند که بر روی زمین زندگی می کنند و وقتشان را به گشت و گذار و در تپه ها و تغذیه از گیاه بامبو می گذراند. پانداها چه نر چه ماده به تنهایی زندگی می کنند و حتی حیوانات ماده حضور یک ماده دیگر در محدوده خود را تحمل نمی کنند. پانداها با صداهایی که از خود تولید می کنند با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و همچنین با پنجه کشیدن بر درخت و همچنین با بوی ادرار خود محدوده خود را نشانه گذاری می کنند.

این حیوان می تواند از درخت بالا برود و در درختان توخالی و یا شکاف سنگ ها پناه بگیرد اما برای خود لانه دائمی نمی سازد. پانداها مانند سایر خرسها به خواب زمستانی نمی روند بلکه در زمستان ها به ارتفاعات گرمتر نقل مکان می کنند. نکته دیگر درباره پاندا این است که این حیوان بیشتر روی حافظه فضایی تکیه می کند تا حافظه دیداری.پانداها تنها در طول دوران کوتاه جفت گیری در کنار همدیگر جمع می شوند اما بعد از جفت گیری، نر ماده را تنها می گذارد و ماده، توله اش را به تنهایی بزرگ می کند.

(۴۸۴)