حمله پرنده شکارچی به پافین‌ها | فیلم

پافین پرنده دریایی کوچکی است که در سرزمین‌های سرد شمالی اقیانوس آرام و اطلس زندگی می‌کند پافین ‌ها منقار بزرگی دارند و در تابستان، رنگ‌های روشنی پیدا می‌‌کنند. در زمستان، رنگ منقار آنها زرد کمرنگ است.

پافین کاکل دار در شمال اقیانوس آرام زندگی می‌کند و یکی از سه گونه پافین است. کاکل او از پرهای دراز زرد کمرنگ ساخته شده که در پشت چشمان پرنده خم گشته است.
پافین ‌ها در گروه‌های بزرگ روی صخره های مرتفع دریایی زندگی می‌کنند. لانه آنها دالان درازی است که خودشان حفر می‌کنند. گاهی هم از لانه قدیمی یک خرگوش استفاده می‌کنند. پافین ماده هر بار فقط یک تخم در لانه می‌گذارد.

پافین ‌ها بیشتر از نوعی مارماهی کوچک که در ماسه‌های ساحلی لانه می‌سازند، تغذیه می‌کنند. پافین تعدادی از آنها را با منقارش می‌گیرد و به لانه‌اش برمی‌گردد. پافین ‌ها کوچک و چاق‌اند؛ اما پرندگانی تیز پروازند و در زیر آب نیز برای گرفتن مارماهی به خوبی شنا می‌کنند

(۶۰۵)


605
بازدیدها