حیات‌وحش عجیب چین؛ از میمون‌ طلایی تا پاندا | فیلم

میمون های طلایی از گونه پستانداران در حال انقراض هستند که در منطقه حفاظت شده در چین نگه داری می شوند.همه میمون های بزرگ سال از میمون های کوچک تر مراقبت می کنند. وقتی یک میمون مادر برای پیدا کردن غذا بچه اش را ترک می کند؛ یک میمون مادر دیگر از بچه میمون مراقبت می کند. میمون های طلایی وقتی به شش یا هفت سالگی می رسند بزرگ سال به حساب می آیند.

(۲۷۷)


277
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>