تولد گوساله اسب آبی کوتوله در باغ وحش | فیلم

بازدیدکنندگان باغ وحش تارونگو در سیدنی  برای اولین بار اسب آبی کوتوله متواد شده در این باغ وحش را از نزدیک ملاقات کردند.

این بچه اسب آبی کوتوله اولین اسب آبی کوتوله متولد شده در این باغ وحش طی هفت سال اخیر است. این اسب آبی کوتوله مونث اولین فرزند والدینش، فرگوس و کامبیری است. او در روز ۲۱ فوریه ۲۰۱۷ متولد شد.

اسب های آبی کوتوله گونه ای از تیره اسب آبیان هستند که نسل آنها در معرض انقراض است و اکنون کمتر از ۳۰۰۰ اسب آبی کوتوله در جهان زندگی می کند.

(۳۶۵)