شکار گراز وحشی توسط شیر ماده | فیلم

آهو، گورخر، کَل، بوفالو و فیل به این دلیل که اندازه بزرگی دارند غذای اصلی یک گله شیر را تشکیل می‌دهند. البته زمانی که شکار خوبی پیدا نشود شیرها به کفتارها، کرکس‌ها و سایر حیوانات لاشه‌خوار نیز حمله می‌کنند.حداکثر سرعتی که یک شیر بصورت میانگین به آن می رسد ۸۱ کیلومتر در ساعت است. البته این گونه جانوری استقامت زیادی ندارند و تنها در مسافت‌های کوتاه می‌توانند با سرعت بالا بدوند.وزن شیرهای بالغ نر بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم، و وزن شیرهای ماده بین ۱۲۰ تا ۱۸۲ کیلوگرم است.

(۳۲۳)


323
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>