استراحت توله‌شیرها و مادرانشان در وسط جاده | فیلم

شیر پستانداری از گروه گربه سانان است .این جانور بر خلاف باور مردم در جنگل زندگی نمیکند و محل زندگی ان دشتهای داغ و افتابیافریقا و هندوستان است ، محل هایی که به وسیله ی بوته های کوتاه پوشیده شده اند.شیر ها حیوانات نسبتا تبلی هستند ریا، ان ها در شبانه روز حدود بیست ساعت را میخوابند و استراحت میکنند.

شیرها پاهای قوی برای دویدن های سریع و کوتاه مدت ، دندان هایی تیز برای خرد کردن گوشت و چنگال های تیز برای شکار کردن دارند. شیر های نر موهای بلندی به نام یال در اطراف گردن خود دارند که به هنگام جنگ از سر محافظت میکند.

شیر ماده در هر زایمان دو یا سه توله به دنیا می اورد. شیرهای نر و ماده و بچه ها به شکل گروهی در گله زندگی میکنند. گله ی شیرها در یک منطقه به نام قلمرو زندگی میکنند و به شکار میپردازند .شیر ها میتوانند در هر بار تا چهل کیلو گرم گوشت بخورند. اما بعد از هر وعده ی غذا ، چند روز بدون غذا میخوابند. شیر بیشتر از جانورانی مانند زرافه و گوزن تغذیه میکند. در گله ی شیرها وظیفه ی شکار اغلب با شیرهای ماده است.

(۱۶۲)


162
بازدیدها