مرگ تدریجی بوفالو در اثر گزش اژدهای کومودو | فیلم

این جانور معمولاً در طول روز شکار می کند چرا که در طول شب خوب نمی بیند. کومودو حس شنوایی ضعیفی دارد.
 اژدهای کومودو بزاق مایل به قرمزی دارد که حاوی ۵۰ نوع مختلف از باکتری ها است. زدن تنها یک نیش باعث مسمومیت خونی طعمه اش می شود.
آزمایش های اخیر نشان داده این بزاق حاوی سمی است که احتمالاً به تأثیر کشنده نیش کمک می کند.
یک اژدهای کومودو اغلب با دیگر اژدهاهای کومودو مبارزه می کند. آنها در طول مبارزه یکدیگر را نیش می زنند اما بر خلاف دیگر جانوران، در مقابل باکتری های بزاق همدیگر مصون اند.
از آنجایی که اژدهای کومودو جانوری خونسرد است، مدت زمان زیادی را زیر نور خورشید سپری می کند تا خودش را گرم کند. در طول فصل بارانی، در لانه اش مخفی می شود تا جلوی از دست رفتن گرما را بگیرد.
اژدهای کومودو شناگر بزرگی است. او می تواند از یک جزیره به جزیره ای دیگر شنا کند.
 اژدهای کومودو می تواند با سرعت ۲۱ کیلومتر در ساعت حرکت کند.
جانور ماده در طول فصل تولید مثل،۳۰-۱۵ تخم در سوراخی در داخل زمین می گذارد. تخم این جانور مانند بادکنک پر از آب است. بچه کومودوها از «دندان تخم» برای شکستن پوسته تخم از داخل استفاده می کنند (دندان تخم برجستگی دندان مانندی در بینی خزندگان و بالای نوک پرندگان است که با آن تخم را می شکنند و بعد این دندان را از دست می دهند). اژدهای کومودو از لحظه ای که به دنیا می آید روی درختان زندگی می کند چراکه بالغ ها نمی توانند از درخت بالا بروند (و آنها را بخورند.)
 اژدهای ماده حتی بدون شریک نر هم می تواند تخم تولید کند. این نوع از تولید مثل، تولید مثل غیرجنسی نامیده می شود.

(۲۹۳)


293
بازدیدها