پرنده منشی؛ شکارچی که با پا شکار می‌کند | فیلم

پرنده منشی یکی از پرندگان مسحور کننده از بستگان نزدیک شاهین‌ها و عقاب‌ها است. این پرنده شکاری بزرگ جثه و قلمروطلب، بومی علفزارهای باز مناطق نیمه صحرایی در آفریقاست. این پرندگان به عنوان نماد کشورهای سودان و آفریقای جنوبی شناخته می‌شوند و تمثیلی از آن‌ها بر روی لباس نظامیان این دو کشور نقش بسته است. نام پرنده منشی به دلیل وجود پرهای بلندی است که در قسمت پشت سرشان وجود دارد و آن‌ها را شبیه به منشی‌ها و دفتردار‌های قرن ۱۸ نشان می‌دهد.

ظاهر پرنده منشی (Secretary Bird) ، بیش از پرندگان شکاری دیگر به مرغان ماهی‌خوار و لک‌لک ها شبیه است. این پرندگان بلند قامت گاهی تا ۱.۴ متر بلندی قامت داشته و تا ۳.۵ کیلوگرم وزن دارند. طول بال‌های پرنده منشی به ۲ متر می‌رسد. آن‌ها دارای سر و چشمانی کوچک و منقاری کج هستند. پر و بال آن‌ها به رنگ خاکستری و آبی کمرنگ بوده و دارای صورتی به رنگ قرمز هستند. پرهایی که برای پرواز مورد استفاده قرار می‌گیرند به رنگ سیاه هستند و پرهایی با همین رنگ، قسمت ران پای این پرنده و پشت سر آن را نیز می‌پوشانند. پاها بلند و قدرتمند هستند و برای ضربه زدن و دنبال کردن طعمه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

منبع: ایمنا

(۱۶۸)


168
بازدیدها