نبرد خونین شیرهای نر برای تصاحب گله | فیلم

یک شیرنر، تقریبا از هیچ چیز نمی ترسد. هیچ جانداری نیز به تنهایی فکر حمله به شیر را در مغزش پرورش نمی دهد . شیرها دشت های باز و کم درخت را برای زندگی ترجیح می دهند. شیر بسیار تنبل وتن پرور است . شیرهای نر اصولا اهل شکار نیستند و روز خود را به استراحت می گذرانند. اغلب شیر نر تنها حکومت و نگهبانی خانواده را برعهده دارد و با وجود اینکه معمولا از شکار پرهیز می کند، اولین مصرف کننده شکار است و ماده ها نیز به این امر رضا دارند. یک شیر نر روزانه ۱۷ ساعت می خوابد. تهیه غذای خانواده به عهده ماده ها است .

کمتر پیش می آید، شیر ماده یی تنهایی اقدام به شکار کند. اغلب چند شیر،شکارها را دنبال می کنند و به سوی دیگر همنوعان که در میان علف ها به کمین نشسته اند،می رانند. شیرها اهل کشتار نیستند و تنها به قاعده نیازشان دست به شکار می زنند. در میان حیوانات ، شیر بزرگترین مشکل را با کفتار دارد. چه بسا دیده شده که گروه های بزرگ کفتار خندان به گله های شیر ماده ، دور از چشم سلطان حمله کرده اند و جنگ خونینی میان آنها در گرفته است . اما هنگامی که شیرنر گله را همراهی کند، تقریبا هیچ خطری وجود ندارد. گاهی شیرها حیوانات بزرگی چون زرافه را برای شکار انتخاب می کنند.

در این موارد نیز هنگامی که شیرهای ماده به ناتوانی خود برای از پا انداختن حریف پی بردند، شیر نر به صحنه می آید. شیرها عموما عاشق پیشه اند.  برخلاف باور عمومی از شیرها، که شکارگرانی شکست ناپذیر هستند، توانایی آنها در شکار چندان تفاوتی با دیگر گربه سانان ندارد. بیشترین دلیل موفقیت شیرها در شکار به حمله های گروهی آنها باز می گردد.

شیرها از نظر ژنتیکی جزو سالم ترین موجودات به شمار می روند و روش زندگی شان از اختلالات ژنتیکی می کاهد.هر گاه شیری دچار بیماری شود یا به هر طریقی از انجام وظیفه نسبت به دیگر اعضا باز بماند، خانواده را ترک خواهد کرد و به تنهایی پناه می برد تا دیگر شیرها شاهد مرگش نباشند. شیرها به همان اندازه که اجتماعی زندگی می کنند،قسی القلب نیز هستند. هرگاه شیر نر غریبی موفق شود،حاکم خانواده را شکست دهد، تمام توله شیرها را می کشد. به این ترتیب گله پراکنده و به دسته های کوچکتر تقسیم می شود.

(۴۳۱)


431
بازدیدها