دوستی نزدیک کوین ریچاردسون با شیرهای سفید وحشی | فیلم

شیر سفید یک گربه نادر از منطقه تیمباواتی در افریقای جنوبی است که رنگ آن به سفید جهش یافته است و بجز رنگ، تفاوتی با شیر آفریقایی ندارند. شیرهای سفید یک زیرگونه جدا نیستند و باور بر این است که برای قرن ها بومی منطقه تیمباواتی در افریقای جنوبی هستند. با این وجود اولین و قدیمی ترین مشاهده ثبت شده به سال ۱۹۳۸ بر می گردد. تا قبل از سال ۲۰۰۹ و آزاد سازی اولین قبیله شیرهای سفید به حیات وحش، باور بر این بود که آنها نمی‌توانند در حیات وحش زندگی کنند. به این دلیل است که هنوز اکثریت شیرهای سفید در باغ وحش ها هستند.

بعضی از جفت گیری شیرهای سفید با شیرهای دیگر بدلیل احتمال انقراض شیرهای سفید، اعلام نگرانی کرده اند. با این حال بدلیل اینکه نسل بعدی حاصل این جفت گیری ژن مغلوب سفید را به ارث خواهد برد و احتمال تولید شیر سفید در نسل بعد از خود را دارد، این نگرانی نامعتبر است. بعضی از منتقدان نیز معتقدند بدلیل زادگیری گزینشی ای که در باغ وحش ها و سایر مراکز در شیرهای سفید انجام شده است، آنها نباید به حیات وحش بازگردانده شوند. اما گروه های مرتبط، از جمله اتحادیه حافظ شیرهای سفید اطمینان می دهند که بدلیل استفاده از راهکارها و روش های دقیق و حساب شده علمی، شیرهای سفید برنامه آنها دارای اختلالات ژنتیکی نستند.

(۷۸۴)