فیلمبرداری از توله خرس‌های سیاه آمریکای شمالی | فیلم

خرس سیاه آمریکایی یک خرس متوسط الجثه و بومی آمریکای شمالی است. این گونه کوچکترین و فراوان ترین گونهٔ خرس در این قاره‌است. خرس سیاه مانند انسان همه‌چیزخوار است و رژیم غذایی‌اش تا حد زیادی وابسته به زمان و مکان است. این گونه به طور معمول در مناطق جنگلی وسیع زندگی می‌کند، اما معمولاً برای جستجوی غذا جنگل را ترک می‌کند.

از تولیدمثل خرس سیاه اطلاع زیادی در دست نیست ولی معمولاً جفت‌گیری در اواخر تابستان انجام می‌گیرد و پس از حدود هفت ماه معمولاً تعداد دو بچه می‌زاید. چشم‌ها بعد از یک هفته باز می‌شوند. سه ماه و نیم شیر می‌خورند و تا دو یا سه سالگی با مادر می‌مانند. گاهی اوقات مادر با دو سری بچه مشاهده می‌شود. طول عمر آنها حدود ۲۵ سال است.

 

(۲۰۰۵)