خیار دریایی؛ بی‌مهره عجیب اعماق اقیانوس | فیلم

خیار دریایی حیوان خزنده‌ای است که به آهستگی به روی گلسنگ‌ها یا صخره‌ها می‌خزد و تکه‌های غذا را از محیط اطراف جمع کرده و مصرف می‌کند دستهای او مایع چسبنده‌ای ترشح می‌کند که جمع‌آوری غذا از روی زمین را برای او آسان می‌کند پاهای ردیفی قرمز روشن و مجموعه دستهای تغذیه کننده بنفش و زرد بسیاری از گونه‌های خیار دریایی برای استتار مناسب نیستند.

خیار دریایی دارای بدنی دراز و بدون بازو است و در آبهای معتدل و گرمسیر زندگی می کند. آنها موجوداتی تهاجمی نیستند. هر چند خیار دریایی یکی از مطمئن ترین موجودات دریایی موجود بر صخره ها است. سم این آبزی سفید رنگ می باشد و در صورت تزریق می تواند موجب بروز تحریک و کوری شود.

به این جهت کسانی که دست به خیار دریایی می زنند باید حتماً دست های خود را بشویند. در اثر گزش ای آبزی فرد مسدوم احساس تحریک شدید پوستی، خارش، سوزش چشم و در موارد حاد یا عدم رسیدگی پزشکی موجب کوری می شود. در زمان گزیدگی باید سطح شده را با آب دریا شست، از خراش دادن سطح اجتناب شود و یخ روی آن گذاشته شود، با ریختن الکل روی محل گزش درد کاهش می یابد. در صورت گزیده شدن چشم از چند لیتر آب تمیز جهت شستشوی چشم استفاده شود. در صورت وجود درد مراجعه به پزشک نیز توصیه می شود.

(۲۴۹)


249
بازدیدها