درباره دینگو، سگ وحشی بومی استرالیا بیشتر بدانید | فیلم

دینگو نژادی است که تا به حال هرگز کاملاً اهلی نشده و تقریباً هرگز بعنوان یک همدم نگهداری نشده است. دینگوهای آموزش ندیده برای کودکان مناسب نمی باشند و به آسانی رام نمی شوند. بهترین راه برای رام کردن آنها مهربانی ، بردباری و استواری است. دینگوها را فقط در زمانی می توان بعنوان حیوان خانگی نگهداری کرد که از تولگی ، قبل از ۶ هفتگی آنها را به منزل ببرید. در این سن کم آنها را می توان اهلی کرد ، اما از ۱۰ هفتگی به بعد آنها را نباید برای نگهداری قبول کرد. اگر آنها را بخوبی آموزش دهند و مواظب کنند ، دینگو می تواند یک حیوان خانگی خوب و تکی شود. دینگو دارای ویژگیهای غیر عادی می باشد. بهترین بالارونده درخت و بعضی اوقات کناره گیر، اما این ویژگیها ، جالب توجه است و همانند نزدیک ترین خانواده خود New Guinea Singing Dog و Finnish Spitz می باشد.

چیدمان دندانها و کوتاهی آرواره وجه تمایز آنها با اجدادشان می باشد (گرگ هندی). همچنین مانند گرگ ، دینگو ماده فقط یکبار در سال تولید مثل می کند. بر خلاف سگهای دیگر دینگو برای زندگی کردن یک همدم برای خودش انتخاب می کند ، برخی اوقات بخاطر از دست دادن شریکش از غصه خوردن بیش از حد می میرد. اغلب توله های آنها در حفره درختان یافت می شوند ، بطور کل از تمامی اطراف و بخاطر وجود مانع در جلوی آن محافظت می شوند. با این حال برخی اوقات توله ها شکار مارها می شوند. آنها دارای غریزه بسیار قوی هستند و در گروه زندگی می کنند. این گروه ها بر حسب عادت در شب شکار می کنند.

آنها کارهایشان را بی صدا انجام می دهند و پارس کردن را زمانی یاد می گیرند که با دیگر نژادهای سگ در ارتباط باشند. آنها با جیغ زدن و زوزه کشیدن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. آب یک نوع مانع برای دینگوها است و اکثر آنها فقط در آب راه می روند ، شنا نمی کنند. دینگوهای وحشی از انسانها می ترسند و به حیات وحش باز می گردند. برای زنده ماندن در بیابان آنها خود را به ناخوشی و به دروغ خود را به مردن می زنند. دینگوها بندرت از خود پرخاشگری نشان می دهند. زمان پرورش آنها بین ماههای خرداد و تیر رخ می دهد. امروزه توله های دینگو فقط دراسترالیا موجود می باشند و برای صادر کردن نمی باشند. قیمت توله های دینگو از ۵۰۰$ تا ۱۰۰۰$ استرالیایی می باشد. مرکز پرورش دینگو در استرالیا دارای ۱۰۰ دینگو برای پرورش است.

(۸۲۷)


827
بازدیدها