سگ‌های وحشی خرگوش صحرایی را تکه تکه می‌کنند | فیلم

استخوان‌بندی منحنی و گوش‌های بسیار بزرگ سگ‌های وحشی آفریقایی آن‌ها را به موفق‌ترین شکارچی در بین حیوانات تبدیل کرده است. این حیوانات ۸۵ درصد از طعمه‌های خود را به کام مرگ می‌برند.

(۳۳۰)


330
بازدیدها