قدرت آرواره‌ها و دندان‌های مرگبار کوسه سفید | فیلم

محققان دانشگاه نیوساوث ویلز و وزارت صنایع دریایی استرالیا با همکاری دانشگاه کالیفرنیای آمریکا با مدلسازی رایانه ای به اطلاعات بی سابقه ای در مورد قدرت آرواره های کوسه سفید بزرگ و نزدیک ترین خویشاوند باستانی آن پی بردند.
آنها با تحلیل داده های تشریحی و بیو مکانیکی به دست آمده از جمجمه و بافت های ماهیچه ای این دو گوشتخوار اطلاعات بی سابقه ای را در مورد عادات غذایی آنها کشف کردند.

این پژوهشگران با استفاده از تصاویر حاصل از سی تی اسکن جمجمه یک کوسه سفید نر ۴ / ۲ متری ، مدل های سه بعدی از آن تهیه کردند و با به کار بردن نرم افزار نوین تصویربرداری و تحلیلی ، جمجمه ، آرواره و ماهیچه های آن را بازسازی کردند و برای این کار صدها هزار قطعه ریز را به یکدیگر متصل کردند.

آنها به صورت دیجیتالی این مدل کامپیوتری را مورد آزمایش تصادف قرار دادند تا با شبیه سازی شرایط مختلف ، به قدرت آرواره این جانور شکارچی وحشت آور و نیز نحوه پیچیده توزیع فشارها و کشش های وارده به آرواره ها آن پی ببرند.

این آزمایش ها نشان داد ،قدرت آرواره بزرگ ترین کوسه های سفید برابر ۸ / ۱ تن است و در مقام مقایسه باید متذکر شد که این قدرت در آرواره شیر آفریقایی حدود ۵۶۰ و در مورد انسان حدود ۸۰ کیلوگرم است ، به این ترتیب گاز یک کوسه سفید بزرگ ۲۰ برابر قوی تر از شدت گاز انسان است.

استیورو نویسنده ارشد این تحقیق می گوید ، کوسه سفید بزرگ بدون تردید یکی از قوی ترین آرواره های جهان را دارد و شاید عملا قوی ترین آرواره از آن این جانور بزرگ باشد.

به گفته او اکثر ماهیان ، آرواره های استخوانی دارند اما کوسه سفید بزرگ بر خلاف آنها آرواره های غضروفی دارد اما این موضوع قدرت گاز گرفتن آن را چندان کم نکرده است .رو و همکارانش با استفاده از روش مشابهی قدرت گاز گرفتن نزدیک ترین خویشاوند باستانی کوسه سفید بزرگ را که به دندان بزرگ نیز مشهور است ، تخمین زدند.

این جانور تا ۱۶ متر طول و حدود یکصد تن وزن رشد می کرده ، به عبارت دیگر وزن آن سی برابر بزرگ ترین کوسه سفید امروزی بوده است .

منبع: ایرنا

(۵۸۹)


589
بازدیدها