جوجه‌تیغی‌ها با سیگار تیغ‌های خود را سمی می‌کنند | فیلم

حقایق خواندنی درباره جوجه تیغی ها

بدن جوجه تیغی با برآمدگی ها یا خارهای تیزی پوشیده شده است.
برخی از خارپشت ها بیش از ۳۰،۰۰۰ خار روی بدنشان دارند.
خارپشت ها نمی توانند خارهایشان را به خارج شلیک کنند، اما زمانی که شکارچیان لمسشان می کنند این خارها به آسانی آزاد می شوند.
خارهای جدید جانشین خارهای از دست رفته می شود.
خارپشت ها جانورانی اند که شبانه فعالیت می کنند. به این معنی که در طول روز خواب و در شب فعال اند.
آنها از پاهای قوی و پنجه های خمیده شان استفاده می کنند تا از درخت بالا بروند. آنها در بالا رفتن خیلی عالی هستند.
جوجه تیغی ها جانورانی گیاه خوارند (فقط از گیاهان تغذیه می کنند). آنها دوست دارند برگ، ساقه، پوست درخت، میوه و … بخورند.
آنها می توانند به صورت انفرادی و یا در گروه های کوچکی که تا ۶ عضو دارد زندگی کنند.
در طول فصل جفتگیری، ماده ها تماس نزدیک با نرها را آغاز می کنند.
زوج ها معمولاً ۲ بچه به دنیا می آورند و نرو ماده هر دو از نوزادانشان مراقبت می کنند.
نوزادان با خارهای نرم به دنیا می آیند. خارهای نرم ظرف چند ساعت سخت خواهد شد.
جوجه تیغی جوان والدینش را پس از چند ماه ترک می کند و زندگی انفرادی اش را آغاز می کند.
بومیان آمریکا در گذشته از خارهای جوجه تیغی برای تزئین خود استفاده می کردند. آنها همچنین از خارپشت به عنوان منبع غذایی بهره می بردند.
خارپشت می تواند ۱۵-۱۸ سال زندگی کند.
در ایران چهارگونه خارپشت شامل خارپشت اروپای شرقی، خار پشت بیابانی، خارپشت گوش بلند و خارپشت برانت (خارپشت ایرانی) یافت می شود.

منبع: ۰۲۰

(۲۶۰)


260
بازدیدها