کبرای تف‌انداز چگونه به شکار خود حمله می‌کند | فیلم

در میان گونه های مارهای سمی شناخته شده مارهای کبرا و اقوامش یک خانواده و افعی ها دومین خانواده را بوجود می آورند. همچنین، بعضی از انواع مارهای سمی شناخته شده به کُولُوبراید معروف اند که بزرگ ترین خانواده مارها را تشکیل می دهند. مارهای کبرا و اقوامش دارای دندان های زهر داری در قسمت جلوی دهان هستند. این دندان ها در طرفین بالای آرواره قرار گرفته اند. دندانهای زهردار یا نیشها دارای شیار هستند، اما در بیشتر کبراها شیار بسته شده و تشکیل یک لوله ی تو خالی را داده است. یک ماهیچه غده ی زهری را در میان گرفته است. هنگامی که مار نیش می زند، ماهیچه به غده فشار می آورد و در نتیجه، زهر با فشار وارد دندان زهری یا نیش می شود و از طریق نوک نیش مستقیما وارد بدن طعمه می شود.
یک نوع مار کبرا به نام تُف انداز وجود دارد که زهر را از طریق نیش خود به اطراف پرت می کند. این مار چشمهای حیوان حمله کننده یا مورد حمله را که ممکن است یک بز کوهی یا بوفالو و یا حیوان درنده ای باشد، هدف قرار می دهد. ماده ی زهری تا حدود دو متر به طرف جلو پراکنده می شود و فورا سبب کوری طعمه می گردد.
به طور کلی، زهر مار کبرا بر روی سیستم عصبی طعمه اثر می گذارد و او را از حرکت باز می دارد. هنگامی که زهر به مراکز عصبی، که کنترل کننده ی تنفس یا ضربان قلب هستند می رسد، طعمه می میرد.
افعیها دندان های زهردار بسیار بلندی دارند. زهر آنها اساسا بر سلولها و رگهای خونی طعمه اثر می گذارد. زهر ممکن است سوزش و خونریزی زیادی ایجاد کند.تمامی انواع مارها دارای آب دهان کافی هستند که به بلعیدن و هضم شکار کمک می کند. در بسیاری از مارهای سنی یکی از غده های بزاقی ماده ای را تولید می کند که برای طعمه سمی است.
برخی از مارها دارای زهری هستند که قدرت کشتن یک فیل را دارد. اما زهر بعضی از آنها آنقدر رقیق است که فقط توانایی کشتن مارمولک را دارد. احتمالا فقط دویست گونه از مارهی سمی را می توان برای انسان خطرناک دانست.

منبع: تبیان

(۲۰۸۸)