نبرد خونین دو قبیله از میمون‌های ماکاک | فیلم

میمون های آسیایی و آفریقایی از میمونهای آمریکایی متمایزند و سوراخهای بینی آنها نزدیک به هم و رو به پایین بوده و لپهای بعضی از آنان مانند بابون ها برای ذخیره کردن غذا انعطاف پذیر است و طرفین باسن آنها دارای پوست شاخی و پینه مانندی است که اغلب رنگ تندی دارد. این میمونها ۳۲ دندان دارند. از این خانواده میتوان به بابون ماکاک و مانگابی اشاره کرد. آن دسته از میمون ها که روی درختان زندگی میکنند دم های دراز و قدرتمندی دارند که با آن از شاخه ها آویزان شده یا تعادل خود را حفظ میکنند. این میمون ها با جست هایی بلند از درختی به درخت دیگر پریده و بسرعت در جنگل حرکت میکنند. غذای میمون ها اغلب از دانه های خوراکی برگ و گل و میوه ها تامین میشود.
در بخش جنوبی مکزیک و آمریکای مرکزی و جنوبی ده گونه میمون زندگی میکنند که با گونه های آسیایی و آفریقایی تفاوت هایی دارند. این ده گونه به دو گروه تقسیم میشوند: گروه مارموست ها که ۳۲ دندان دارند و گروه دیگر که ۳۶ دندان دارند. هیچ کدام از این دو گروه میمون ها لپ انعطاف پذیر برای ذخیره ی غذا یا پوست شاخی در طرفین باسن ندارند. اغلب این میمون ها از تخم پرندگان حشرات و میوه تغذیه میکنند. تمامی گونه های میمون آمریکایی به جز سه گونه میمون های اوآکاری که در حوالی رودخانه آمازون و نگرو در برزیل زندگی میکنند دمی دراز دارند.

(۷۴۹)


749
بازدیدها