ماده شیری که برای گوساله تازه متولد شده مادری می‌کند | فیلم

مناظری که از نگاه ما شبیه بهشت هستند در حیات وحش برای بعضی از حیوانات زیستگاه و خانه محسوب می شوند.اکثر اوقات سال در دشت های سرنگتی زندگی با آرامش در جریان است تا اینکه در فصل بارانی سال ریزش هاش جوی و رشد علف های بلند کمی فضا را آشفته می‌کند.

پیشتازان بزرگترین مهاجرت پستانداران حرکت خود به سمت جنوب را آغاز می کنند.اکثر این گله های پرتعداد را گاوهای وحشی تشکیل می‌دهند.همینطور که گله به سمت جنوب در حرکت است آسمان بارش هایش را آغاز می کند.گورخرها و غزال های تامپسون نیز در طول مسیر به گاوهای وحشی می پیوندند. ۷س از اتمام بارانها و رشد علوفه تازه جمعیت فراوان علفخوارها کمی در منطقه استراحت می کنند تا از علف تازه بهره مند شوند.

ماده های باردار فرزندان خود را لابه لای علف ها به دنیا می آورند. مدت زمان دو تا سه هفته ای این استراحت بین راهی همان زمانی است که شکارچیان مدتی طولانی منتظرش بوده اند.هزاران شکار تازه متولد شده منتظر آنهاست.

در میان علفهای بلند شکارچی در کمین نشسته است.این شیر ماده درست وسط هزاران گوساله تازه متولد شده قرار گرفته است. گاو ماده که متوجه حضور شیر می شود  مجبور می شود فرزندش را ترک کند او حتی سعی می کند شیر را به عقب رانده و گوساله را نجات دهد اما او اکنون در چنگال شیر است.

اما در کمال تعجب شیر در کشتن گوساله دودل می شود و او را نوازش می کند. در کمال تعجب میبینیم گوساله شیر را که اولین بدن گرمی است که او بعد از تولد با آن مواجه شده به طور غریزی به عنوان مادر خود می شناسد که اشتباهی بسیار خطرناک است اما شانس با این گوساله یار است و شیر او را می پذیرد.شیر در نهایت گوساله را ترک می کند و به سراغ شکار دیگری می رود. مادر نگران این گوساله نیز که کماکان امیدوار است گوساله اش را بازگرداند او را پیدا می کند. گفته می شود حیوانات فرزندان خود را از بوی آنها شناسایی می کنند اما چنین ملاقاتهایی در حیات وحش بسیار نادر است.

(۸۲۷)