سبیل گربه‌ها به چه دردشان می‌خورد | فیلم

سبیل گربه ها بخشی از موهای حسی این حیوانات است که با دریافت اطلاعات از محیط اطراف به درک حیوان از محیط به خصوص در فضاهای تنگ و کوچک بسیار کمک می‌کند.این موهای حسی می توانند به گربه کمک کنند تا او از وجود ،اندازه و شکل طعمه بدون اینکه به ان نزدیک یا ان را ببیند اطلاع یابد.چون این سیبیلها به صورت ازادانه حرکت میکنند ، موقیعت قرار گیری انها بر روی صورت گربه میتواند نشان گر حالات و احساسات گربه بوده که این کار به طرف مقابل نشان میدهد مثلا عصبانی است.

این موها چندین برابر از موهای معمولی سفت تر و کلفت ترند.ریشه انها در لایه های عمیق تر پوست قرار دارند و از دیگر ریشه های موها پهن تر اند.به تمام این ریشه یک سری رشته های ریز عضلات مخطط چسبیده که گربه به کمک انها میتواند این سیبیلها را حرکت دهد.یک مجرای کوچک خونی نیز در این ریشه ها دیده میشود.این مجاری به شاخه های عصبی زیادی متصلند اما داخل خود موهای حسی رشته عصبی وجود ندارد.

چهار سری از این موهای ها روی صورت و یک سری بر روی مچ دست و پا قرار گرفته اند.سری اول از انهایی که روی صورت گربه قرار دارند و بزرگترین این موها نیز هستند همان سبیل ها میباشند که بالای لب ها و روی پوزه قرار دارند.حدودا ۱۲ عدد از این موها در سه دسته چهار تایی بر روی دو طرف پوزه قرار دارند..دو ردیف بالایی میتواند مستقل از دو ردیف پایینی حرکت کنند.ردیف دو و سه مهمترین ،بلند ترین و قطورترین سیبیلها هستند که از دیگر موهای حسی اطلاعت بیشتری از محیط به گربه میدهند.

سری دوم موهای حسی که در بالای چشمها قرار دارند در صورت تحریک موجب پلک زدن شده و نقش حفاظتی از چشم را بازی میکنند.سری سوم موهای حسی در زیر فک قرار داشته از همه نازک تر و کوچکترند و نقش انها به خوبی مشخص نیست.سری چهارم که حاوی چند مو هستند بر روی گونه های گربه ،درست زیر پایه گوش قرار دارند.موهای حسی که بر روی مچ دست گربه وجود دارند نیز از نظر ساختاری همانند موهای حسی صورت بوده و به احتمال زیاد کمک به بالا رفتن(از درخت) یا گرفتن طعمه میکنند.

گربه های اهلی هم در نور و هم در تاریکی میتوانند شکار نمایند .فارغ از بود و نبود نور ،گربه هایی که با سیبیل سالم دارند میتوانند به خوبی طعمه را بکشند .با این حال در نور کم اگر این سیبیلها در کار نباشند گربه در فرو کردن دندان در محل مناسب طعمه دچار اشتباه شده و دندان را در قسمت نادرست طعمه فرو میکند.

گربه ها با اینکه دید دور بسیار خوبی دارند اما قدرت تطابق دید نزدیکشان (مثل وقتی که موش در نزدیک دهانشان قرار دارد) ضعیف است به همین خاطر بر رفع این نقص وابستگی بخصوصی به سیبیل هایشان دارند.موهای حسی برای مقیاس زدن فاصله اجسام نزدیک و اسان کردن ضربه کشنده نهایی به پشت گردن طعمه در زمان مناسب بسیار حیاتی هستند.در فیلم برداری های انجام شده و بررسی انها به صورت اهسته به خوبی دیده شده گربه با جلو دادن سیبیلهایش قبل از حمله به موش ان را تحت نظارت قرار میدهد.سیبیلها در حالت خود باقی خواهند ماندهش و اطلاعاتی در مورد موقعیت طعمه تا وقتی در دهان قرار دارند میدهد.بنابراین در هنگام شکار اطلاعات حسی از طریق سیبیلها با اطلاعات رسیده از بینایی تلفیق شده ودر مورد موقعیت طعمه به گربه کمک میکند.

وقتی گربه احساس خطر کند یا عصبانی شود سیبیل هایش به صورت خوابیده بر روی پوزه ها قرار میگیرند.در هنگام استراحت یا خوش امد گویی به یک گربه دوست، سیبیلها بدون حالت و در وضعیت معمولی قرار میگیرند.در موارد شکار یا وقتی گربه نابینا باشد سیبیلها به طرف جلو حرکت میکنند.گربه هایی که به طور کامل کور میشوند نیز سیبیلهایشان با گذشت زمان به سمت جلو جهت گیری پیدا میکنند.به نظر میرسد این جهت گیری دائم به طرف جلو سیبیل ها در گربه کور باعث هدایت حیوان در محیط اطراف شده و از برخورد گربه به اشیا جلوی رویش جلوگیری میکند.

منبع: ویوو

(۶۷۷)


677
بازدیدها